เกี่ยวกับเรา

 
  ความเป็นมาของศูนย์ MRI ประชาชื่นอิมเมจจิ้งกรุ๊ป
 
 
   
 

 
 
                

       ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ ก่อให้เกิดเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพมากมาย MRI เป็นหนึ่งในเครื่องมือสุดยอดเทคโนโลยี ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายต่อวงการแพทย์ ทำให้สามารถตรวจพบโรคต่างๆได้เร็วขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น หรือแม้กระทั่งสามารถตรวจอวัยวะบางอย่างที่ไม่สามารถตรวจได้มาก่อน เช่น เส้นประสาทต่างๆ เส้นเอ็นและกระดูกอ่อน เป็นต้น

      เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทางราชการ ในการจัดการบริการด้านสาธารณะสุข และสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการนำเข้าเทคโนโลยีชั้นสูงนี้ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคคลากรขึ้นมารองรับ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าต่องบประมาณที่จ่ายไป บริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีเครื่อง MRI เพียง 1 เครื่อง เนื่องจากบทบาทของ MRI ทางการแพทย์มีมากขึ้น และประโยชน์จากการตรวจ MRI เห็นชัดเจนขึ้น จึงมีผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

      จากประสบการณ์กว่า 10 ปี มีผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับกาพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี MRI และความพร้อมในด้านบุคคลากรของเรา บริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาความพร้อมด้านบุคคลากรและเครื่อง MRI อย่างต่อเนื่อง

 
 
 
 

 

       โดยในปี 2546 ได้สั่งเครื่อง Symphony Tim ทำให้การตรวจ MRI ใช้เวลาการตรวจสั้นลงและคุณภาพของภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และยังได้สั่งซื้อเครื่อง  EMOTION 16 spiral CT 16 Slies มาเสริม ทำให้การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       ในปี 2547 ได้สั่งเครื่องMRI Magnetom Avanto ซึ่งพัฒนาเทคโนโลยี MRIให้ใช้เวลาตรวจสั้นลง จึงสามารถตรวจหาเนื้องอกหรือมะเร็งทั้งร่างกายโดยใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมงครึ่ง เครื่องMRI Magnetom Avanto นี้ถือเป็นเครื่องแรกของเมืองไทย ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากในการตรวจเพื่อหาเนื้องอกในร่างกายก่อนที่จะแสดงอาการ

       ต้นปี 2548ได้มีการเปิดสาขาที่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องตรวจ MRI ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       ในปี 2548 ได้สั่งเครื่อง MRI GE Excite 2 มาเสริมให้ทางศูนย์มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องรองรับการให้บริการผู้ป่วยเฉลี่ยถึง 80 รายต่อวัน

       เมื่อ 15 ตุลาคม 2549 ได้มีการเปิดสาขาที่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบริการผู้ป่วยในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความจำเป็นต้องตรวจ MRI และสะดวกกับผู้ป่วยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

       เมื่อ 2 เมษายน 2550ได้มีการเปิดสาขาที่ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บริการตรวจ MRI ให้กับผู้ป่วยทางภาคเหนือและภาคกลางตอนบน

      เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2550ได้มีการเปิดสาขาที่ จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการที่สาขาขอนแก่นเป็นจำนวนมาก จึงช่วยรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องตรวจ MRI ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกสาขาหนึ่ง
 

       ในวันที่ 16 สิงหาคม 2551ได้มีการเปิดสาขาที่ฝั่งธนบุรี ในนามบริษัทธนบุรี พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด ซึ่งจะช่วยรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องตรวจ MRI ทางทิศใต้ของ กทม.


      ในเดือน ธันวาคม 2552ได้มีการเปิดสาขาที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในนามบริษัทหาดใหญ่ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด ซึ่งจะช่วยรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องตรวจ MRI ทางภาคใต้ได้

       ในวันที่ 7 มกราคม 2554ได้มีการเปิดสาขาที่บางนา ในนามบริษัทบางนา พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด 
ซึ่งจะช่วยรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องตรวจ MRI ทางทิศตะวันออกของ กทม.

 

       ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554ได้มีการเปิดสาขาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามบริษัทสุราษฎร์ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด ตั้งอยู่ใน รพ.สุราษฎร์ธานี


        ปัจจุบันเรามีศูนย์บริการ 4 แห่งในกรุงเทพ คือ ประชาชื่น MRI 3 เครื่อง CT 1 เครื่อง ,บางแค MRI 1 เครื่อง , บางนา MRI 1 เครื่อง และมีศูนย์ร่วมบริการกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีฯโดยจะมีทั้ง MRI 1.5T , CT 160 slices , Digital Mammogram ภายในปี 2557 
  

        ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
        เราบริการผู้ป่วยด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน 
        และเอื้ออาทรกับผู้ยากไร้เสมอมา 
        เราสัญญาว่าเราจะพัฒนาศักยภาพของเราอย่างไม่หยุดยั้ง 
        เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดดังสโลแกน

SPIRIT OF WORKING HARD 

FOR THE HIGH STANDARD OF SERVICE
 

 
   
 
MRI Avanto ประชาชื่น
 
     
  MRI Aera โรงพยาบาลทหารผ่านศึก