การเตรียมตัวเพื่อเข้าตรวจ

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจ

  • ไม่ต้องงดน้ำ และอาหาร (ยกว้น MRI ช่องท้อง) Upper-Lower Abdomen ระบถุงน้ำดี MRCP โดยให้งดน้ำและอาหารก่อนเข้าตรวจอย่างน้อย 4 - 6 ชั่วโมง เช่น ตรวจตอนเช้าให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน ถ้าตรวจตอนบ่ายให้งดอาหารเช้า ถ้าตรวจตอนเย็นให้งดอาหารกลางวัน
  • ?ทำจิตใจให้สบาย ไม่ต้องเครียด (การตรวจไม่ทำให้เจ็บปวด)
  • สำหรับสตรี กรุณางดทาเครื่องสำอางค์บริเวณขอบตา กรณีตรวจสมอง (Brain) และ ตา (Orbit)
  • ให้ถอดฟันปลอม เครื่องประดับที่เป็นโลหะ กุญแจ บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต ปากกา นาฬิกา ออกจากตัว โดยฝากญาติหรือเก็บในล็อคเกอร์ (ถ้ามีของมีค่ากรุณาฝากญาติ)
  • สำหรับผู้ป่วยที่มีโลหะฝั่งในร่างกาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจ เช่น โลหะในตา ใส่คลิปในเส้นเลือด ใส่เหล็กดามที่ขาเป็นต้น
  • เปลี่ยนชุดที่จัดเตรียมไว้ให้ และปัสสาวะก่อนเข้าห้องตรวจ 
 
 
ข้อปฏิบัติในขณะตรวจ
  • นอนนิ่ง ๆ ประมาณ 30 - 35 นาที
  • ทำจิตใจให้สบาย นอนนิ่ง ๆ ที่สุด หายใจเบา ๆ บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจให้กลั้นหายใจเป็นช่วง ๆ ในขณะตรวจ อาจมีเสียงดังเป็นระยะๆ ไม่ต้องตกใจ เป็นการทำงานของเครื่อง MRI
  • ผู้ป่วยอาจได้รับการฉีดสารทึบแสง เนื่องจากแพทย์ต้องการดูรายละเอียดของภาพเพื่อช่วยในการแปลผล เนื่องจากสารทึบแสงจะทำให้ภาพที่ได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • เมื่อตรวจเสร็จให้เปลี่ยนชุด และรอผลการตรวจประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง