บริการตรวจหาสารเคมีในเนื้อสมอง

สนใจขอนัดตรวจ MRI กรุณา คลิกที่นี่

 

Magnetic Resonance Spectroscopy ( MRS ) คือเทคนิคการววัดและวิเคราะสารเคมีในจุดต่างๆด้วยเครื่อง MRI 

ในการสร้างภาพของ MRI เกิดจากการรับสัญญาณจาก proton ของน้ำ 
ซึ่งใน MRS ก็ใช้หลักการเดียวกันแต่เป็นการรับสัญญาณจาก proton ของโมเลกุลของสารเคมี แล้วมาสร้างเป็นกราฟของสารเคมี เรียกว่า MR Spectrum 

ในอดีตการทำ MRS มักทำกันเฉพาะศูนย์การแพทย์ใหญ่ๆ 
แต่ปัจจุบันเนื่องจากมี software spectroscopy packages ที่ดีขึ้น 
ประกอบกับมี 1.5 Testla MR imaging units ที่เหมาะกับ software 
ทำให้ Magnetic Resonance Spectroscopy มีบทบาทขึ้นมาในการที่จะใช้ตรวจร่วมกับการทำ MRI ไปพร้อมๆกัน สามารถตรวจได้ในอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น สมอง เต้านม ต่อมลูกหมาก หัวใจ

MR spectroscopy of Brain เป็นเทคนิคการววัดและวิเคราะสารเคมีในจุดต่างๆ ของสมอง 
MR spectroscopy of Brain จะทำร่วมกับ MRI brain ในรายที่ผู้ป่วยพบความผิดปกติในสมอง และไม่สามารถบอกได้ว่า ความผิดปกติดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด เพื่อตอบคำถามว่า เกิดจากเนื้องอก สมองขาดเลือด หรือ จากการอักเสบของเนื้อสมอง และยังช่วยบอกความรุนแรงของมะเร็งได้(tumor aggressiveness)

 
                     
                   
                      
                   
                      
                       
             
                       
                  
                    
                     
                      
                      
                       
                       
                            
                            
                              
                              
                             
                           
                           
                           
                                                                                                                                                                     
                        
                     
                      
                        
                       
                     

สนใจขอนัดตรวจ MRI กรุณา คลิกที่นี่