บริการ MRI ระบบทางเดินน้ำดี

 
                       \ 
          MRCP(Magnetic resonance cholangiopancreatography) 
สามารถทดแทนการตรวจโดยการส่องกล้องทางปาก(ERCP) 
หรือการแทงเข็มผ่านหน้าท้องเข้าไปเพื่อฉีดสีและ X-RAYS 
( ERCP ย่อมาจาก endoscopic retrograde cholangiopancreatography ) 
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากและยังให้ข้อมูลได้จำกัดเฉพาะจุดที่มีการอุดตันเท่านั้น 
แต่ด้วยวิธีตรวจแบบใหม่นี้ จะสามารถให้ข้อมูลของอวัยวะโดยรอบ 
รวมทั้งบริเวณที่เหนือจุดที่มีการอุดตันขึ้นไปได้อย่างชัดเจน 
การตรวจด้วยวิธีการนี้ให้ความแม่นยำในการบอกตำแหน่งที่มีการอุดตันทางเดินน้ำดี 
สูงถึง 99% และสามารถพบตำแหน่งของนิ่วในทางเดินน้ำดีได้แม่นยำถึง 97% 
และให้ความปลอดภัยกับผู้ป่วยและที่สำคัญคือไม่ต้องเสี่ยงใดๆเลย 
การตรวจนี้อาศัยหลักการของน้ำดีจะให้สัญญาณเป็นสีขาวในภาพ 
น้ำดีจะให้ภาพที่มีสีขาว โดยที่เนื้อเยื่ออื่นๆ รวมทั้งตับและไขมันจะให้สัญญาณที่มีสีดำ 
ทำให้สามารถศึกษารายละเอียดของทางเดินน้ำดีได้เป็นอย่างดี

 
   
  โรคที่เหมาะสำหรับการตรวจด้วยวิธีนี้ เช่น
  • โรคนิ่วในระบบทางเดินน้ำดี
  • เนื้องอกหรือมะเร็งทั้งในท่อน้ำดีและบริเวณโดยรอบซึ่งทำให้เกิดการอุดตัน
  • สามารถตรวจหาความผิดปกติของท่อตับอ่อน(pancreatic ducts)ได้
  • ตรวจหานิ่วในท่อตับอ่อน (detection of intraluminal pancreatic duct calculi)
  • โรคพยาธิใบไม้ในตับ
  • โรคดีซ่าน(ตาเหลืองตัวเหลือง) เป็นต้น