บริการ MRI BONE SCAN

 

บริการตรวจกระดูกทั้งร่างกายด้วย MRI (MRI BONE SCAN)

การตรวจ MRI total body Bone Scan จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้ข้อมูลโรคของกระดูก 
โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นมะเร็งแล้ว และต้องการตรวจดูว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังกระดูกหรือไม่ 
เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์โรคและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
 
                
 

เดิมทีเราใช้ bone scan scintigraphy ในการตรวจหาว่ามีการกระจายของมะเร็งไปที่กระดูกหรือไม่ 
bone scan scintigraphy นี้ใช้ Tc99 เป็นสารรังสีซึ่งจะเข้าไปเกาะติดอยู่ก้บ เซลล์กระดูกใหม่
ทีนี้โดยธรรมชาติหากมีการเสียหายของกระดูก ร่างกายก็จะสร้างเฃลล์กระดูกใหม่ทดแทน ตรงนี้เอง ที่เราจะมองเห็นได้ จาก bone scan 
หมายความว่า กระดูกหัก กระดูกร้าว กระดูกมีการติดเชื้อ หรือมะเร็งทำลายก็ตาม ต้องมีการสร้างกระดูกใหม่เสียก่อนจึงจะเห็นจาก bone scan 
และทุกสาเหตุดังกล่าว ทำให้เกิดการเห็นด้วย bone scan ทั้งหมด 
bone scan ไม่มีความจำเพาะต่อโรคของกระดูก ว่าจะเป็นมะเร็ง หรือไม่ ภาวะอื่นก็เป็นได้ ดังกล่าว 
แต่เราใช้ bone scan ในการตรวจหาตำแหน่งที่ต้องสงสัยว่าจะมีความผิดปกติ 
นั่นก็คือ bone scan จึงมีความจำเพาะต่อโรคต่ำ


MRI total body Bone Scan เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้แทนหรือร่วมกับ bone scan scintigraphy

 
 
                      
   
 
จุดเด่นของการตรวจ MRI total body Bone Scan คือ
 1. ไม่มีรังสี
 2. ใช้เวลาทำไม่นานโดยประมาณ 30 นาที
 3. มีความจำเพาะต่อโรคสูงกว่า
 4. มีรายงานมากขึ้นว่าสามารถตรวจพบรอยโรคได้มากกว่า โดยเฉพาะที่กระดูกสันหลัง
 5. และช่วงนี้ทางศูนย์ประชาชื่นให้บริการ MRI total body Bone Scan ในราคาเพียง 12,000 บาทเท่านั้น ซึ่งถูกกว่า PET-CTประมาณ5.5เท่า( PET-CTทำครั้งละประมาณ 65,000บาท)

ในการตรวจ MRI total body Bone Scan
 
 1. ใช้ในการประเมินระยะของโรคมะเร็ง เพื่อค้นหาว่ามีมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกหรือไม่
 2. ติดตามผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังได้รับการรักษา
 3. วินิจฉัยและแยกโรค acute osteomyelitis, septic arthritis และ cellulitis
 4. ให้การวินิจฉัยและประเมิน bone viability ในผู้ป่วยโรค avascular necrosis และ bone infarction
 5. ให้การวินิจฉัยการหักของกระดูกในตำแหน่งที่ตรวจพบได้ยากจากการถ่ายภาพ x-ray
 6. ช่วยบอกตำแหน่งที่จะทำ bone biopsy
 7. ประเมินผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดกระดูกที่ไม่พบความผิดปกติจากการถ่ายภาพ x-ray
 8. สามารถเห็น soft tissue ทั้งร่างกายร่วมด้วยได้ในภาพถ่าย MRI total body Bone Scan