บริการ MRI ท่อไตและไต

                                   

บริการตรวจ MRI ท่อไตและไต

MR Urography คือการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเครื่อง MRI 
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ตรวจหานิ่วหรือความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะ 
สามารถตรวจหาตำแหน่งการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะได้ 
สามารถตรวจในคนที่ไตวายได้ (ในคนที่ไตวายจะทำ IVP และ RP ไม่ได้) 
สามารถตรวจในคนท้องหรือเด็กเล็กๆได้ เพราะไม่ต้องเจอรังสี 
สามารถตรวจในคนที่แพ้อาหารทะเล ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะแพ้ สารทึบรังสีพวก iodine contrasts ซึ่งใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดในการทำ IVP(Intravenous pyelogram) และ RP(Retrograde pyelogram) 
ในผู้ที่เปลี่ยนไตแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเป็นพิษของสารทึบรังสี (contrast nephrotoxicity) 

การฉีดสีของ mri นั้นจะใช้ยาคนละชนิดกับการตรวจ IVP และ RP เนื่องจากไม่ได้ใช้รังสี ยาที่ใช้เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาโดยเฉพาะในการตรวจ mri เรียกว่า Gadolinium ปริมาณการฉีดยาจะน้อยกว่าประมาณ 1:10 ส่วนของการฉีดสีในเอ็กซเรย์ทั่วไป จึงมีโอกาสก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น คลืนไส้อาเจียน หรือแพ้ยา ต่ำมาก ในคนที่แพ้อาหารทะเล สามารถทำได้ โดยไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ในปี คศ. 1988 FDA ประกาศว่า Gadolinium ที่ใช้ใน MRI มีความปลอดภัยสูง ฤทธิ์ข้างเคียงมีเพียงเล็กน้อย คือ ปวดหัวเล็กน้อย หรือ คลื่นไส้ หรือมีช้ำตรงตำแหน่งที่ฉีด โอกาสที่แพ้ Gadolinium น้อยมากคือ น้อยกว่าหนึ่งในพัน Gadolinium ไม่เป็นสารกัมมันตรังสี และจะถูกขับออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วทางไต