บริการ MRI เส้นเลือดแดง/ดำ

 

บริการตรวจ MRA, MRV (MRI เส้นเลือดแดง/ดำ)

MRA ตรวจสุขภาพของเส้นเลือดแดง(magnetic resonance angiography)
MRV ตรวจสุขภาพของเส้นเลือดดำ(magnetic resonance venography)