บริการ CT

 

Spiral CT. SOMATOM Emotion

 
 
                    
 
                     
นอกจากจะมีเครื่องตรวจ MRI ที่ทันสมัย 3 เครื่องแล้ว 
ยังมีบริการตรวจ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของอวัยวะต่างๆ ด้วยเครื่อง Spiral CT SOMATOM Emotion ของบริษัท Siemens ที่สามารถแสดงภาพ 3มิติ ได้อย่างชัดเจน