บริการ MRI ศีรษะ ตา หู จมูกและคอ

MRI มีประโยชน์ที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคในบริเวณ ศีรษะ ตา หู จมูกและคอ ได้
 • ช่วยตรวจหาก้อนในบริเวณ ศีรษะ ตา หู จมูกและคอ ได้
 • บอก ขนาด และขอบเขตก้อน ซึ่งจะมีผลต่อการรักษา
 • บอกระยะของมะเร็ง ซึ่งจะมีผลต่อการรักษา และการพยากรณ์โรค เช่น มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งต่อมน้ำลาย
 • ตรวจดูว่ามีก้อนที่ตำแหน่งอื่นอีกหรือไม่ก่อนจะให้การรักษา
 • ตรวจดูว่ามะเร็งนั้นแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น(เช่น สมอง ต่อมน้ำเหลือง)หรือไม่เพื่อบอกระยะของโรคและวางแผนการรักษา
 • ใช้ติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัดและหลังฉายรังสีรักษา
 • ดูการไหลเวียนของเลือดในบริเวณ ศีรษะและคอ
 • ดูความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองในบริเวณ ศีรษะและคอร่วมด้วยได้
 • ถ่ายภาพเนื้อเยื่อประสาทได้ชัดเจนในหลายระนาบโดยไม่ถูกรบกวนจากกระดูกบริเวณกระโหลกศีรษะ
 • สามารถเห็น soft tissue บริเวณข้างเคียงร่วมด้วยได้
 • ตรวจดูความผิดปกติแต่กำเนิดในบริเวณ ศีรษะและคอ
 • ตรวจดูโรคของกระบอกตา
 • ตรวจดูโรคของหูชั้นใน