General health check-up

If you would like to make reservations please click here.

การพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ
แม้ว่าคุณจะดูแลสุขภาพของคุณอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ยังมีความจำเป็นสำหรับคนบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง สมควรที่จะได้พบกับแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและเจาะเลือด สภานพยาบาลหลายแห่งจึงจัดรายการตรวจสุขภาพ ทั้งการตรวจหาโรคหัวใจ การตรวจหาโรคมะเร็งซึ่งการตรวจบางอย่างเกินความจำเป็น

ควรจะตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุเท่าใด    
ในความเป็นจริงเราเริ่มต้นตรวจสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดเลย จะเห็นได้ว่าหลังจากคลอดคุณหมอจะนัดพาเด็กไปตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะและฉีดวัคซีนป้องกันโรค แต่สำหรับผู้ใหญ่ที่แข็งแรง ไม่มีโรคทางกรรมพันธุ์ในครอบครัวก็อาจจะจะเริ่มต้นตรวจเมื่ออายุ 35 ปี แต่หากคุณเป็นคนอ้วน มีประวัติเบาหวานในครอบครัว ประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจของญาติสายตรง ไขมันสูงในครอบครัวหรือเจ็บป่วยบ่อยก็อาจจะเริ่มต้นตรวจที่อายุน้อยกว่านี้บางประเทศ เช่นในอเมริกาแนะนำให้ตรวจไขมันในเลือดตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ส่วนเรื่องความถี่ก็ขึ้นกับสิ่งที่ตรวจพบหากพบว่ามีโรคหรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็อาจจะต้องตรวจถี่ หากไม่เสี่ยงก็อาจจะตรวจทุก 3-5 ปี

จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
หากต้องการเจาะเลือดควรจะงดอาหารไปอย่างน้อย 8 ชั่วโมงหากต้องการตรวจไขมันในเลือดควรจะงดอาหาร 12 ชั่วโมง หากไม่ได้ตรวจไขมันหรือน้ำตาลก็ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร หลังจากเจาะเลือดก็ไปรับประทานอาหาร สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องทำตัวเหมือนปกติก่อนตรวจไม่ควรที่จะควบคุมตัวเองเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้ผลตรวจออกมาดี ไม่ควรกังวลหรือดื่มสุรก่อนการตรวจ การอดอาหารหมายถึงอาหารทุกอย่างทั้งน้ำชา กาแฟ นมดื่มได้เฉพาะน้ำเท่านั้น ไม่ควรจะออกกำลังกายก่อนการเจาะเลือดเพราะมีผลต่อการตรวจเลือด

แพทย์เขาจะตรวจอะไรบ้าง
การตรวจร่างกายโดยทั่วไปจะเริ่มต้นซักประวัติ
•    สุขภาพโดยทั่วไป
•    ประวัติโรคในครอบครัวเพื่อค้นหาโรคทางพันธุกรรม
•    ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
•    ประวัติการใช้ยา
•    การตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณดัชนีมวลกาย ตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า สำหรับผู้หญิงก็แนะนำเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง และการตรวจภาย
การเจาะเลือดเขาตรวจดูอะไรบ้าง
โดยปกติก็จะมีการตรวจเลือด CBC,LFT,Lipid,Creatinin,Urine analysis,X-ray แต่หากคุณต้องการตรวจอย่างอื่นให้ปรึกษาแพทย์ ตารางที่แสดงข้างล่างจะแสดงชื่อโรค วิธีการตรวจ และข้อบ่งชี้ในการตรวจ

โรคที่อยากรู้ รายการตรวจ ข้อบ่งชี้ในการตรวจ
การวัดความดันโลหิต ความดันโลหิต
 • 18-35ปีให้วัดทุก 2 ปี
 • มากกว่า35ปีให้วัดทุกปี
การวัดสายตา วัดสายตา ผู้ที่อายุมากกว่า 40ปีให้ตรวจทุกปี
การตรวจเต้านม มะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมโดยแพทย์
 • 20-40ปีให้ตรวจทุก 3 ปี
 • มากกว่า 40ปี ให้ตรวจทุกปี
การตรวจรังสีเต้านม Mamography
 • ควรทำในผู้ที่อายุมากกว่า 40
 • ญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งรังไข่
การตรวจทางทวารหนัก มะเร็งลำไส้ใหญ่ การใช้นิ้วล้วงก้น ผู้ที่อายุมากกว่า 35 ปีให้ตรวจทุก 3 ปี
ภาวะโลหิตจาง CBC ตรวจสุขภาพทุกครั้ง
การตรวจแยกฮีโมโกลบิน Hemoglobin typing ก่อนการแต่งงาน
การตรวจปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ ตรวจสุขภาพทุกครั้งทุกวัย
ตรวจพยาธิ ตรวจอุจาระ ทุกวัยให้ตรวจทุก 3-5 ปี
โรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
ไขมันในเลือด เจาะหาไขมัน
 • ผู้ที่เสี่ยงต่อไขมันในเลือดสูง
 • ผู้ที่มีอายุึมากกว่า 35 ปี(20ปี สำหรับอเมริกา)
การทำงานของตับ Liver function test  
ไต BUN Creatinin(Cr)  
หัวใจ
 • ตรวจหาระดับน้ำตาล
 • ระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • X-ray ปอดและหัวใจ
 • การตรวจโดยการวิ่งสายพาน
Cardiac enzyme
ควรจะทำในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
โรคเก๊าท์ Uric acid  
การตรวจความหนาแน่นกระดูก Bone density
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อย
 • มีญาติสายตรงเป็นโรคกระดูกพรุน
 • ได้รับยาที่อาจจะเป็นโรคกระดูกพรุน เช่น steroid
ต่อมลูกหมาก PSA  
การตรวจภายใน PV ควรจะตรวจทุก 1 ปี
ต่อมไทรอยด์ Thyroid function test ควรจะตรวจในรายที่เคยผ่าตัดไทรอยด์ หรือได้รับไอโอดีนกัมมันตรังสี
โรคเอดส์ เจาะเลือดตรวจเอดส์ เจาะสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค
การตรวจอัลตราซาวนด์ตับ Ultrasound
 • ผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบบี
 • ผู้ที่เป็นโรคตับ
การตรวจความดันตา โรคต้อหิน การตรวจตาสำหรับประชาชน
 • ตรวจทุก 1 ปี
 • สำหรับผู้ที่มีโรคเสี่ยง เช่น ต้อหิน สายตาสั้นมาก เบาหวาน
 • เริ่มตรวจเมื่ออายุมากกว่า40 ปี

If you would like to make reservations please click here.