พิษณุโลก พี.ซี.อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

 
บริษัทพิษณุโลก พี.ซี.อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด

 
 
                       
 
2 เมษายน 2550 ทางประชาชื่นอิมเมจจิ้งกรุ๊บ ได้เปิดสาขาเพิ่มในนาม 
บริษัทพิษณุโลก พี.ซี.อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด 
เพื่อให้บริการผู้ป่วยทางภาคเหนือและภาคกลางตอนบน 
ซึ่งมีเครื่อง MRI Siemens Magnetom Symphony 1.5 Tesla 
ซึ่งถือเป็น new generation MRI เช่นกัน

 
 
   
  

บริษัทพิษณุโลก พี.ซี.อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด ตั้งอยู่ที่ 
98/27-29 หมู่7 
ถ.สีหราชเดโช 
ตรงข้าม เยื้องๆกับ ปูน TPI 
ต.วัดจันทร์ 
อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 
65000

เปิดบริการทุกวัน 8.00 น.-20.00 น. 
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาโทรนัดเวลาล่วงหน้า 

โทรศัพท์ 055-335111 , 055-335112 , 083-4102553 , 083-4102556 
โทรสาร 055-335114

 
                       
 
 
(คลิกดู) แผนที่ บริษัท พิษณุโลก พี.ซี.อมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด