อุดร พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

 
บริษัทอุดร พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด

 
   
                       
10 พฤศจิกายน 2550 ทางประชาชื่นอิมเมจจิ้งกรุ๊บ ได้เปิดสาขาเพิ่มในนาม 
บริษัทอุดร พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด 
เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการที่สาขาขอนแก่นเป็นจำนวนมาก 
จึงช่วยรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องตรวจ MRI ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกสาขาหนึ่ง 
ซึ่งมีเครื่อง MRI Siemens Magnetom Symphony 1.5 Tesla 
ซึ่งถือเป็น new generation MRI เช่นเดียวกัน

บริษัทอุดร พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด ตั้งอยู่ที่ 
10/16-17 
ถนนโพศรี 
อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 
41000

เปิดบริการทุกวัน 24 ชม. 
แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาโทรนัดเวลาล่วงหน้า 

โทรศัพท์ 042-328403-5 
โทรสาร 042-328406

 
     
                                     
                                     
(คลิกดู) แผนที่ อุดร MRI