หาดใหญ่ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

บริษัท หาดใหญ่ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 
 
                       
 
ในเดือน ธันวาคม 2552ได้มีการเปิดสาขาที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ในนามบริษัทหาดใหญ่ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด 
โดยเปิดให้บริการภายในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 
ซึ่งจะช่วยรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องตรวจ MRI ทางภาคใต้ได้

บริษัท หาดใหญ่ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 
ตั้งอยู่ที่ภายในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 
182 
ถ.รัตถกาล 
อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

เปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด เวลาทำการปกติ 8.00 น.-20.00 น. 

โทรศัพท์ 074-223424-5 
โทรสาร 074-223908 

***** นอกเวลาทำการปกติสามารถตามได้ *****
ทางโทรศัพท์ 074-223424-5 , 088-2275392
 

 
                                    (คลิกดู) แผนที่หาดใหญ่ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์