ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

 
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

 
 
                 สิงหาคม ปี 2555 ทางประชาชื่นอิมเมจจิ้งกรุ๊บ ได้เปิดสาขาเพิ่มในนาม 
ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตั้งอยู่ที่ 
299 
ถนนโชคชัย-เดชอุดม 
ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน 
แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาโทรนัดเวลาล่วงหน้า 

โทรศัพท์ 0-4536-1250, 08-9895-2770

 
     
                    คลิ๊กดูแผนที่ใน Google Map
 

                 ดูศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเดชอุดม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า