ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลนางรอง

  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลนางรอง  
                      


สิงหาคม ปี 2555 ทางประชาชื่นอิมเมจจิ้งกรุ๊บ ได้เปิดสาขาเพิ่มในนาม 

ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลนางรอง

ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลนางรอง ตั้งอยู่ที่ 
692 
ถนนโชคชัย-เดชอุดม 
ตำบลนำงรอง อำเภอนำงรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน 
แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาโทรนัดเวลาล่วงหน้า 

โทรศัพท์ 0-4463-3767, 08-9894-7552 แฟกซ์ 0-4463-3768

 
 
คลิ๊กดูแผนที่ใน Google Map
 
 
  (คลิกดู) แผนที่ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนางรอง