ศูนย์ MRI โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

   
  ศูนย์ MRI โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
123 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดบริการทุกวัน 24 ชม. 
แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาโทรนัดเวลาล่วงหน้า

โทร. 0-2245-0661 ต่อ 50104
โทรศัพท์สายตรง 0-2640-4400
โทรสาร 0-2640-4343