ตัวอย่างภาพ MRI ของผู้ป่วย

 
   
                                             
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพ MRI ของผู้ป่วยเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง    ( คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่ )
 
 
  
 
   
   
 


 
\
 
   
 

ภาพ MRI ของผู้ป่วยเอ็นที่ข้อมือขาด    ( คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่ )
 
 
 

 
 
   
   
 


 
 
   
 

ภาพ MRI ของผู้ป่วยมะเร็งที่ตับ    ( คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่ )
 
 
  
 
   
 

ภาพ MRI ของผู้ป่วยมะเร็งที่ไต    ( คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่ )
 
 
 


 
 
   
 
ภาพ MRI ของผู้ป่วยเนื้องอก Myoma ที่มดลูก    ( คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่ )
 
 
 


 
 
   
 

ภาพ MRI ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย   ( คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่ )
 
 
 


 
 
   
 

ภาพ MRI ของหัวเข่า    ( คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่ )
 
 
 


 
 
   
 
 
 
 


 
 
 
          ภาพ MRI ของหัวใจในระนาบต่าง ๆ