News & Events
บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย
บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย
และขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ณ ที่นี้ค่ะ
Post Date: 2017-02-02
Read more >
โครงการ แบ่งปันสุขให้ผู้ยากไร้ ปีที่2
บริษัท ประชาชื่น อิ่มเมจจิ้ง กรุ๊ป
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง จ.ราชบุรี
ในวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา
Post Date: 2017-02-02
Read more >
ซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ ได้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
Post Date: 08-06-2016
Read more >
ปลูกป่าชายเลน
บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป ได้มีการจัดโครงการปลูกป่าชายเลน
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม
Post Date: 08-06-2016
Read more >
MRI หลอดไฟเพื่อสังคม
บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป ได้มีการจัดโครงการ MRI หลอดไฟเพื่อสังคม
โดยบริจาค ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
Post Date: 08-03-2016
Read more >
MRI แบ่งปันสิ่งของให้ผู้ยากไร้
บริษัทประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป ได้มีการจัดโครงการMRI แบ่งปันสิ่งของให้ผู้ยากไร้
ณ บ้านหม่องสะเทอ จ.กาญจนบุรี
Post Date: 08-03-2016
Read more >
โครงการแฟชั่นสัญจร
โครงการ แฟชั่นสัญจร เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป จัดขึ้น
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่ง 13 แห่งทั่วประเทศ
ซึ่งได้มีการแบ่งปันร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

Post Date: 30-07-2014
Read more >
โครงการ MRI แบ่งปันสุขให้น้อง
บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป ได้มีการจัดโครงการ MRI แบ่งปันสุขให้น้อง
เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2556 ณ โรงเรียน สามแยกบางคูลัด อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
Post Date: 18-06-2014
Read more >
เชียงใหม่ เอ็มอาร์ไอ ยินดีให้บริการ
เชียงใหม่ เอ็มอาร์ไอ บริการตรวจร่างกายด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ที่มีความแม่นยำสูง เปิดริการทุกวัน สนใจติดต่อที่ 085-7233529 , 053-122609-11
Post Date: 22-01-2014
Read more >
Chiangmai MRI

Post Date: 22-01-2014
Read more >