News & Events
Categories :
ซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ ได้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาโพสเมื่อ: 08-06-2016

ผู้เข้าชม: 994