News & Events
Categories :
MRI หลอดไฟเพื่อสังคม
บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป ได้มีการจัดโครงการ MRI หลอดไฟเพื่อสังคม โดยบริจาค ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

โครงการ MRI หลอดไฟเพื่อสังคม เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป
จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม และช่วยลดภาระค่าใชจ่ายทางด้านสาธารณูปโภค
โดยได้มีการบริจาค ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา


โพสเมื่อ: 08-03-2016

ผู้เข้าชม: 926