แบบฟอร์มขอนัดตรวจ

เงื่อนไข
- ต้องไม่เป็นการสั่งตรวจจากแพทย์หรือโรงพยาบาล
- ไม่สามารถออกใบเสร็จสำหรับประกันสังคม, ประกันชีวิต, สิทธิบัตรทอง และสิทธิราชการได้
- ต้องทำการโอนเงินภายใน 7 วันก่อนวันนัดตรวจ เพื่อรักษาสิทธิการได้รับข้อเสนอพิเศษ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ไม่สามารถคืนเงิน หลังจากชำระเงินแล้วทุกกรณี

* กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน
ราคาปกติ : 10,800 บาท
โรงพยาบาล : ศูนย์ MRI ทั่วประเทศ
วันที่ : เวลา :
วันที่ : เวลา :
  
  

เงื่อนไข
- ต้องไม่เป็นการสั่งตรวจจากแพทย์หรือโรงพยาบาล
- ไม่สามารถออกใบเสร็จสำหรับประกันสังคม, ประกันชีวิต, สิทธิบัตรทอง และสิทธิราชการได้
- ต้องทำการโอนเงินภายใน 7 วันก่อนวันนัดตรวจ เพื่อรักษาสิทธิการได้รับข้อเสนอพิเศษ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : นายอิทธิกร โถสุวรรณโชต
เลขที่ : 058-2-64502-7
สาขา: งามวงศ์วาน
หลังจากชำระเงินเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงินมาที่
E-mail : mrionline@hotmail.com หรือ Line ID : @mrithailand