ตรวจสุขภาพทั่วไป
Normal Healthy 1 (อายุน้อยกว่า 35 ปี)
Normal : โปรแกรมตรวจ 12 รายการ
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
- ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจการทำงานของตับ
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด ( HDL, LDL)
- ตรวจระดับกรดยูริค
- ตรวจปัสาวะทั่วไป
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

โรงพยาบาล : นนทเวช
ราคา : 2,700 บาท
แจ้งชำระเงิน
Premium Healthy 1 (อายุน้อยกว่า 35 ปี)
Premuim โปรแกรมตรวจ : 14 รายการ
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
- ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจการทำงานของตับ
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด ( HDL, LDL)
- ตรวจระดับกรดยูริค
- ตรวจปัสาวะทั่วไป
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบน ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อตรวจตับอ่อน ไต ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี
- ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนล่าง ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อตรวจตับ ต่อมลูหมาก มดลูก รังไข่

โรงพยาบาล : นนทเวช
ราคา : 6,300 บาท
แจ้งชำระเงิน
Normal Healthy 2 (สำหรับชายอายุ 35 ปีขึ้นไป)
Normal : โปรแกรมตรวจ 12 รายการ
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
- ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจการทำงานของตับ
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด ( HDL, LDL)
- ตรวจระดับกรดยูริค
- ตรวจปัสาวะทั่วไป
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

โรงพยาบาล : นนทเวช
ราคา : 2,700 บาท
แจ้งชำระเงิน
Premium Healthy 2 (สำหรับชายอายุ 35 ปี ขึ้นไป)
Premuim โปรแกรมตรวจ : 17 รายการ
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
- ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจการทำงานของตับ
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด ( HDL, LDL)
- ตรวจระดับกรดยูริค
- ตรวจปัสาวะทั่วไป
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบน ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อตรวจตับอ่อน ไต ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี
- ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนล่าง ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อตรวจตับ ต่อมลูหมาก มดลูก รังไข่
- ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก
- ตรวจสารชี้บ่งชี้มะเร็งลำไส้

โรงพยาบาล : นนทเวช
ราคา : 8,500 บาท
แจ้งชำระเงิน
Normal Healthy 3 (สำหรับหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป)
Normal : โปรแกรมตรวจ 12 รายการ
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
- ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจการทำงานของตับ
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด ( HDL, LDL)
- ตรวจระดับกรดยูริค
- ตรวจปัสาวะทั่วไป
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

โรงพยาบาล : นนทเวช
ราคา : 8,500 บาท
แจ้งชำระเงิน
Premium Healthy 3 (สำหรับหญิงอายุ 35 ปี ขึ้นไป)
Premuim โปรแกรมตรวจ : 18 รายการ
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
- ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจการทำงานของตับ
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด ( HDL, LDL)
- ตรวจระดับกรดยูริค
- ตรวจปัสาวะทั่วไป
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบน ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อตรวจตับอ่อน ไต ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี
- ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนล่าง ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อตรวจตับ ต่อมลูหมาก มดลูก รังไข่
- ตรวจสารชี้บ่งชี้มะเร็งลำไส้
- ตรวจหามะเร็งเต้านม และอัลตร้าซาวน์
- ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษ

โรงพยาบาล : นนทเวช
ราคา : 12,000 บาท
แจ้งชำระเงิน