แจ้งชำระเงิน / Payment

- นามสกุลที่อนุญาต / Extension allow : jpg,png,jpeg,gif,pdf