รับสมัครบุคลากรดังนี้
แผนกรังสีเทคนิค
1. นักรังสีเทคนิค หลายอัตรา - วุฒิ อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- มีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
แผนกบริการ
1. เจ้าหน้าที่บริการ 3 ตำแหน่ง - ชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป สูง 165 cm ขึ้นไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิ ม.6 ไม่ต้องมีประสบการณ์
- มีใจรักงานบริการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
เปิดศูนย์สาขาใหม่ ประชาชื่น MRI ราชบุรี
1. เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรีสาขาการโรงแรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
- พักอาศัยในพื้นที่ หรือมีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. เจ้าหน้าที่บริการ - ชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป สูง 165 cm ขึ้นไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิ ม.6 ไม่ต้องมีประสบการณ์
- มีใจรักงานบริการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. พยาบาลวิชาชีพ - อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบโรคศิลป์
- พักอาศัยในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5. แม่บ้าน - เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- พักอาศัยในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ประชาชื่น MRI สมุทรสาคร
1. พนักงานรับส่งเอกสาร - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับรถจักรยานยนต์ได้
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประชาชื่น MRI พระนั่งเกล้า
1. พนักงานรับส่งเอกสาร 1 ตำแหน่ง - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับรถจักรยานยนต์ได้
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 ตำแหน่ง - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาการโรงแรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
แผนกพัฒนาคุณภาพ
1. เจ้าหน้าที่ IT - ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิ ปวช., ปวส., หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Hardware, Software และระบบ Network
ประชาชื่น MRI บางนา
1. เจ้าหน้าที่เบสิกบริการ 1 ตำแหน่ง - ชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิ ม.3 มีประสบการณ์ในงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 3 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ไม่ต้องมีประสบการณ์
- มีใจรักงานบริการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- พักอาศัยในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
แผนกจัดซื้อ
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจเช็ค นับสต๊อกสินค้า
- จัดซื้อ/ส่งสินค้า
- ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
คุณสมบัติ
- ชายอายุ 20 ปีขึ้นไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิ ม.6
- มีใบขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์

ติดต่อด้วยตนเองที่ แผนกบุคคล จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.
หรือสอบถามได้ที่ 0-2953-9469-70 ต่อ 142
หรือกรอกใบสมัคร online คลิ้กที่นี่
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์จำกัด คลิ๊กที่นี่ (*.doc ขนาด 231 KB)


บริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์จำกัด 86 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 029539466-70