รับสมัครบุคลากรดังนี้
แผนกรังสีเทคนิค
1. นักรังสีเทคนิค หลายอัตรา - วุฒิ อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- มีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
แผนกพยาบาล
1. พยาบาล Part-Time หลายอัตรา -วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
-มีใบประกอบโรคศิลป์
แผนกบริการ
1. เจ้าหน้าที่เบสิกเมสเซนเจอร์ (ปฎิบัติงานศูนย์สาขาบางนา) - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีใจรักงานบริการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- พักอาศัยในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ศูนย์สาขาสมุทรสาคร
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 ตำแหน่ง - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช.,ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
- พักอาศัยในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. เจ้าหน้าที่เบสิกบริการ 2 ตำแหน่ง - ชาย วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- มีใจรักงานบริการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- พักอาศัยในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง - เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel ได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
- พักอาศัยในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ศูนย์สาขาอุดรธานี
1. นักรังสีเทคนิค หลายอัตรา URGENT!! - วุฒิ อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- มีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อด้วยตนเองที่ แผนกบุคคล จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.
หรือสอบถามได้ที่ 0-2953-9469-70 ต่อ 142
หรือกรอกใบสมัคร online คลิ้กที่นี่
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์จำกัด คลิ๊กที่นี่ (*.doc ขนาด 231 KB)


บริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์จำกัด 86 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 029539466-70