ยาที่ใช้ฉีดร่วมกับการตรวจ MRI

ยาที่ใช้ฉีดร่วมกับการตรวจ MRI มีชื่อเรียกว่า Gadolinium chelating agent หรือเรียกกันสั้นๆว่า  ยานี้เมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดำจะกระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ทั่วร่างกาย โดยยาจะแทรกซึมออกจากเส้นเลือดและไปอยู่ตามช่องระหว่างเซลล์ (extracellular space) หากร่างกายมีความผิดปกติ ไม่ว่าจะเกิดจากเนื้องอก ติดเชื้อ หรือการอักเสบ บริเวณเหล่านี้มักมีเส้นเลือดผิดปกติหรือเส้นเลือดได้รับการบาดเจ็บร่วมด้วย ทำให้ยาแทรกซึมออกจากเส้นเลือดมาสะสมในบริเวณที่ผิดปกติ ยา Gadolinium มีคุณสมบัติเฉพาะคือ เมื่อฉีดยาเข้าไปในร่างกายแล้วจะเกิดสัญญาณในระบบหลอดเลือดทำให้เกิดสัญญาณภาพที่จะช่วยแยกแยะเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นเรายังใช้ยา Gadolinium ฉีดร่วมกับการตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดต่างๆในร่างกาย เช่น เส้นเลือดสมอง เส้นเลือดคอ เส้นเลือดไต หรือเส้นเลือดแดงใหญ่ aorta

การฉีด Gadolinium จะฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ สารจะอยู่ในร่างกาย 30 นาที และจะถูกขับออกจากร่างกายทางไตภายในเวลา 24 ชั่วโมง

โดยทั่วไปยา Gadolinium เป็นยาที่มีความปลอดภัยสูงและการใช้ยานั้นจะใช้ในปริมาณน้อย (ปริมาณ 5 กิโลกรัม ต่อ 1 ml.) ยกเว้นกรณีที่คนไข้มีภาวะไตเสื่อมความสามารถในการขับสารจะลดลงจึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้ยา