โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน

โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน

โรคกระดูกสันหลังเคลื่อนเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมที่ทำให้มีแรงตึงสะสมในบริเวณกระดูกส่วนล่าง อย่างเช่นการเล่นกีฬาอย่าง ฟุตบอล ยิมนาสติก กรีฑา และยกน้ำหนัก เป็นต้น นอกจากนี้การติดเชื้อของโรควัณโรคกระดูกสันหลังและโรคมะเร็งกระดูกสันหลังเองก็สามารถทำให้เกิดโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนได้เช่นกัน

อาการ

  • ตึงที่กล้ามเนื้อขาด้านหลัง
  • ปวด ชา ช่วงต้นขาและสะโพก
  • กระดูกสันหลังโค้งมาก
  • กลั่นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่

ความเสี่ยง

  • พันธุกรรม
  • เพศชายเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า
  • อุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง
  • แรงตึงสะสมบริเวณกระดูกหลังส่วนล่าง
  • แอนตัวมากเกินไปเป็นประจำ เช่นนักกีฬายิมนาสติก

 

หากท่านมีอาการดังกล่าว การตรวจ MRI LS-Spinal จะสามารถแสดงภาพการเคลื่อนตัวของกระดูกได้แล้ว ยังสามารถแสดงภาพของเส้นประสาทที่อาจถูกกดทับได้อย่างชัดเจน ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความรุนแรงของโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ