กระดูกสันหลังหัก

โรคกระดูกสันหลังหักเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเป็นส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจาการเล่นกีฬาผาดโผน อุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์ หรือแม้กระทั้งอุบัติเหตุเล็กๆในผู้สูงอายุอย่าง ลื่นล้มในห้องน้ำ หรือเดินสะดุดล้มเองก็สามารถทำให้เกิดโรคกระดูกสันหลังหักได้เช่นกัน โรคกระดูกสันหลังหักจัดได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงเพราะกระดูกสันหลังเป็นหนึ่งในจุดรวมของเส้นประสาททั่วร่างกาย ทำให้กระดูกสันหลังที่หักสามารถไปกระทบกับระบบประสาทจนทำให้เป็นอัมพาต หรือพิการได้

อาการ

อาการขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความรุนแรงของอุบัติเหตุ

  • ปวดคอ หลัง หรือส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ
  • เหน็บชา กล้ามเนื้อเกร็งตัว อ่อนแรง
  • สูญเสียการควบคุมการขับถ่าย
  • อัมพาต

ความเสี่ยง

  • ตกจากที่สูง
  • อุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์
  • อุบัติเหตุจาการเล่นกีฬา
  • ภาวะกระดูกพรุน
  • เนื้องอกของกระดูกสันหลัง

 

หากท่านมีอาการหรือความเสี่ยงหลังการเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจ MRI Whole Spine เพราะ MRI สามารถแสดงภาพของกระดูกสันหลังส่วนที่หัก รวมไปถึงส่วนประสาทสันหลัง ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความรุนแรงของโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ