ตรวจก่อนจะเป็น “โรคหลอดเลือดสมอง”

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก

อาการของโรค

  • แขนขาครึ่งซีกอ่อนแรง
  • ชา พูดไม่ชัด
  • เวียนศีรษะ
  • มองเห็นภาพซ้อน
  • หน้าเบี้ยว
  • เดินเซ

แต่อาการดังกล่าวก็เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคหลอดเลือดสมองได้ ในกรณีหลอดเลือดสมองแตกมักจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย

ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อย

  • อายุมากกว่า 45 ปี
  • มีประวัติโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
  • มีประวัติสูบบุหรี่
  • มีประวัติครอบครัวเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงยังสัมพันธ์กับอายุและโรคร่วมอื่นซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละราย

ท่านสามารถตรวจหาปัจจัยเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยการตรวจ MRA BRAIN (ตรวจเส้นเลือดในสมอง) ที่สามารถตรวจเช็คความผิดปกติของเนื้อสมองและเส้นเลือดสมองได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ