บาดเจ็บกระดูกสันหลังเสี่ยงเป็นอัมพาต

กระดูกสันหลังหักแตกต่างจากกระดูกแขน-ขาหัก เนื่องจากบริเวณกระดูกสันหลังมีไขสันหลังและเส้นประสาทไขสันหลัง การบาดเจ็บอาจจะเป็นได้ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยของเส้นเอ็น เยื่อหุ้มข้อต่อกระดูกสันหลัง จนถึงกระดูกแตกหัก ยุบ เคลื่อนหลุด และเกิดการบาดเจ็บของระบบประสาทจนเป็นอัมพาตได้

การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุทางการจราจร (45%) ตกจากที่สูง (20%) บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (15%) พฤติกรรมความรุนแรง (15%) และสาเหตุอื่นๆ (5%) นอกจากนี้ภาวะกระดูกพรุนและเนื้องอกของกระดูกสันหลังก็เป็นสาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดกระดูกสันหลังหักได้ (80%) ในผู้ป่วยอายุ 18-25 ปี ทั้งนี้เพศชายพบมากกว่าเพศหญิงประมาณ 4 เท่า

อาการขึ้นอยู่กับความรุนแรงและตำแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บ อาจพบอาการปวดคอ หลัง หรือส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ เหน็บชา กล้ามเนื้อเกร็งตัว อ่อนแรง สูญเสียการควบคุมการขับถ่าย ไปจนถึงอัมพาต ซึ่งบ่งบอกถึงการบาดเจ็บของระบบประสาทและไขสันหลัง

ท่านสามารถตรวจ MRI WHOLE SPINE เพื่อตรวจหาอาการบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง ระบบประสาท หรือไขสันหลังได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

Sourse : โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์