ปวดศีรษะแบบไหนควรทำ MRI

อาการปวดศีรษะเป็นหนึ่งในอาการของโรคสมองหลายโรคเช่น โรคเนื้องอกในสมอง, หลอดเลือดสมองโป่งพอง, เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง, เลือดคั่งในสมอง และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคทางสมองที่สามารถตรวจได้ด้วย MRI นอกจากนี้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา โรคทางสมองเหล่านี้สามารถทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้

ปวดศีรษะแบบไหนควรทำ MRI

  • ปวดทันทีและรุนแรงมาก
  • ปวดมากขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาหลายวัน หรือหลายสัปดาห์ โดยไม่มีช่วงหายดีเลย
  • ปวดแบบใหม่ ซึ่งไม่เหมือนกับที่เคยปวดมาเป็นประจำ
  • ปวดรุนแรง พร้อมกับมีอาการคอแข็ง หรืออาเจียนมาก
  • ปวด พร้อมกับมีอาการอ่อนแรง มองเห็นภาพซ้อน ตามัว ซึมลง สับสน ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด

 

หากมีอาการปวดศีรษะเหล่านี้ ควรตรวจ MRI Brain และ MRI  Vessel Wall เพราะสามารถแสดงภาพของเนื้อเยื้อต่างๆได้เป็นอย่างดีทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ