มนุษย์เมืองปวดหลังแบบเดิมๆ อาจเป็นโรคกระดูกสันหลังเหล่านี้

มนุษย์เมืองปวดหลังแบบเดิมๆ อาจเป็นโรคกระดูกสันหลังเหล่านี้

  • หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท – โรคนี้จะเกิดอาการเฉียบพลันและมีการอักเสบที่รุนแรง เช่น ปวดหลังบริเวณเอวส่วนล่าง ทั้งปวดข้างเดียวและปวดสองข้าง มักจะปวดขณะนั่งหรืองอตัว และจะมีอาการปวด ชา และอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา
  • โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ – อาการจะคล้ายกับหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท แต่โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ จะมีอาการแบบเป็นๆ หายๆ หรือมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป คือ ปวดหลังแบบเรื้อรังบริเวณส่วนกลางของเอว มักเกิดขณะยืนหรือเดินโดยไม่สามารถเดินไกลได้ อาจจะมีการร้าวลงขา ปวดหน่วง ขาชา หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท – มีอาการปวดเรื้อรังที่มักเกิดขณะขยับหลังมาก เช่น ก้ม เงย หรือเดิน จะมีอาการปวดหลัง ชาที่ขา และรู้สึกหนักบริเวณสะโพกหรือต้นขาทั้งสองข้าง หากอาการหนักจะไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระได้
  • กระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม – จะมีอาการที่คอ แขน และขา หากอาการเกิดที่คอจะรู้สึกปวดคอ บ่าหรือไหล่เรื้อรัง บางคนปวดร้าวไปถึงท้ายทอย หากอาการเกิดที่แขนจะปวดแขน ชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่แขน ข้อศอก หรือนิ้วมือทำให้เขียนหนังสือหรือเล่นดนตรีมีปัญหา หากเกิดอาการที่ขาจะรู้สึกโคลงเคลงเหมือนจะล้มง่าย เดินก้าวสั้น ขาตึงผิดปกติ

 

หากไม่แน่ใจว่าอาการปวดหลังที่เป็นอยู่นั้นเป็นเพราะความผิดปกติของกระดูกสันหลังหรือไม่ ควรตรวจหาสาเหตุของอาการปวดหลัง ด้วยการเอกซเรย์สนามแม่เหล็กหรือ MRI ซึ่งจะทำให้เห็นรายละเอียดต่างๆ ของโครงสร้างกระดูกสันหลัง ช่วยให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้น ทำให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสมและรวดเร็ว