มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อนเป็นโรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก พบได้มากที่สุดในช่วงอายุ 40-60 ปี และสามารถพบได้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้โรคมะเร็งตับอ่อนยังจัดเป็นโรคร้ายแรงถึงแก่ชีวิตอีกด้วย

อาการของโรคมะเร็งตับอ่อน

ผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนมักไม่มีอาการในระยะแรกๆของโรค หากมะเร็งลุกลามอาจทำให้มีอาการผิดปกติได้

  • ปวดท้องร้าวไปถึงหลัง
  • น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • มีอาการดีซ่าน
  • อาจมีอาการของโรคเบาหวาน เนื่องจากเนื้องอกที่เกิดขึ้นทำให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ตามปกติ

ความเสี่ยงของโรคมะเร็งตับอ่อน

  • อายุ 40-60ปี
  • กรรมพันธุ์
  • เบาหวาน
  • โรคอ้วน
  • สูบบุหรี่

 

ท่านสามารถตรวจ MRI Upper Abdomen (ช่องท้องส่วนบน) เพราะสามารถตรวจดูเนื้อเยื่อได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถตรวจดูภาพความผิดปกติของตับอ่อนได้อย่างชัดเจนเพื่อให้แพทย์สามารถรักษาได้อย่างแม่นยำ