ยกมือเหนือศรีษะไม่ได้อาจเป็น “ภาวะข้อไหล่ติดยึด”

ภาวะข้อไหล่ติดยึด

ภาวะข้อไหล่ติดยึด สามารถพบได้บ่อยในช่วงวัยกลางคน และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยมักจะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่ ทำให้มีความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น สวมเสื้อ เกาหลัง หรือทำให้มีอาการปวดหัวไหล่เวลานอน เป็นต้น

ภาวะข้อไหล่ติดยึดแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่

Primary Stiff Shoulder คือ ภาวะข้อไหล่ติดยึดโดยไม่มีสาเหตุ

Secondary Stiff Shoulder คือ ภาวะข้อไหล่ติดยึดโดย เกิดจากพยาธิสภาพในข้อไหล่ เช่น จากอุบัติเหตุเกี่ยวกับหัวไหล่ หรือ จากโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ โรคไต โรคหัวใจ ฯลฯ

ระยะข้อไหล่ติดยึด

      การดำเนินโรคข้อไหล่ติดยึดนั้นมี 3 ระยะ

  • ระยะอักเสบ (Inflammatory Phase)
  • ระยะข้อยึดติด (Frozen Phase)
  • ระยะคลายตัว (Thal Phase)

 

ท่านสามารถตรวจเช็คภาวะเอ็นข้อไหล่ติดยึดได้ด้วยการทำ MRI SHOULDER (หัวไหล่) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของบริเวณหัวไหล่ กล้ามเนื้อหัวไหล่ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ