หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองภัยเงียบที่ต้องระวัง

ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเพศชาย และปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคนี้ ได้แก่ การสูบบุหรี่, ภาวะความดันโลหิตสูง, โรคปอดเรื้อรัง คนวัยหนุ่มสาวมีโอกาสเป็นน้อย หากพบมักจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิด ผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองส่วนใหญ่มักไม่มีอาการใด ๆ 

อาการ

กรณีที่หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องอกแล้วไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียง ซึ่งจะมีอาการดังนี้

  • ถ้าไปกดหลอดลมจะมีอาการหายใจลำบาก
  • ถ้าไปกดเบียดหลอดอาหารทำให้กลืนลำบาก
  • ถ้าไปกดเบียดเส้นประสาทที่เลี้ยงกล่องเสียงทำให้เสียงแหบ

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องอก ถ้ามีอาการ

  • แน่นอก
  • ปวดหลัง
  • หน้ามืดหมดสติ
  • ไอเป็นเลือด

อาการข้างต้นนี้อาจบ่งชี้ว่ามีการปริแตกของหลอดเลือดแดงใหญ่ขึ้นแล้ว ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วที่สุด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง

 

ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง จัดเป็นภัยเงียบที่อาจคร่าชีวิตของคนเราได้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่มีอาการบ่งบอกอะไรเลย ซึ่งการแตกของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่โป่งพองนั้นจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 50 – 90%

ท่านสามารถตรวจ  MRA (หลอดเลือด) ในส่วนต่าง ๆ เช่น สมอง, ลำคอ, ช่องท้อง, ช่องอก, แขน, ขา เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องและยังช่วยให้มองเห็นขนาดและกายวิภาคของหลอดเลือดโป่งพอง เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษาต่อไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

Sourse : https://th.yanhee.net

http://www.siphhospital.com

www.thairath.co.th