ฮัดเช่ยยย! เราเป็น “มะเร็งหลังโพรงจมูก” หรือเปล่า?

มะเร็งหลังโพรงจมูก จัดอยู่ในกลุ่มของมะเร็งศีรษะและคอ เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในส่วนที่อยู่ได้สนหลังช่องโพรงจมูกใกล้กับบริเวณฐานกะโหลก อาการเริ่มต้นมีลักษณะคล้ายกับโรคหวัด ทำให้หลายคนคิดว่าเป็นโรคไข้หวัด และไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกหรืออาจปล่อยทิ้งไว้จนกระทั้งลุกลามทำให้รักษายากขึ้น

มะเร็งชนิดนี้อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิด (Epstein-Barr virus)

ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก

  • การสูบบุหรี่
  • การกินอาหาร เช่น ของเค็ม
  • พันธุกรรม

อาการที่น่าสงสัยว่าเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

  • มีก้อนที่คอมากกว่า 1 เดือนโดยไม่มีการอักเสบมาก่อน
  • หูอื้อข้างเดียวเป็นเวลานาน หรือหูน้ำหนวกเรื้อรัง
  • เลือดกำเดาออก
  • คัดแน่นจมูกมากขึ้น รักษาด้วยยาไม่ดีขึ้น
  • ปวดบริเวณโพรงจมูกเรื้อรัง

 

ท่านสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยการทำ MRI SINUSES เพื่อประเมินระยะของโรคและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาต่อไปได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ