โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของแนวกระดูกสันหลัง เมื่อเกิดการเสื่อมของแนวกระดูกสันหลังร่างกายจึงทำการฟื้นฟูจน จนเป็นเหตุให้กระดูกและข้อในแนวกระดูกสันหลังมีขนาดใหญ่มากกว่าปกติ การมีแนวกระดูกและข้อที่ใหญ่กว่าปกติจะส่งผลให้โพรงประสาทในกระดูกสันหลังแคบลงจนเส้นประสาทถูกกดทับ หากเส้นประสาทถูกกดทับเป็นเวลานานอาจส่งผลให้เกิดเส้นประสาทตายจนเป็นเหตุให้พิการได้

อาการ

  • ปวดหลังเรื้อรัง
  • แขนขาอ่อนแรง
  • ปวดหลังร้าวลงขา

ความเสี่ยง

  • อายุมากกว่า 50 ปี
  • มีประวัติว่าเป็นข้ออักเสบ

 

หากมีอาการหรือมีประวัติเคยเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ ควรตรวจ MRI whole Spine เพราะสามารถตรวจดูความผิดปกติของข้อกระดูกและเส้นประสาทได้ดี ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ