ชาปลายมือปลายเท้า อันตราย เสี่ยงอัมพาตวัยทำงาน

เป็นอาการที่พบมากในกลุ่มวัยทำงาน
เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน กิจกรรมที่ต้องใช้มือมากทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ทั่วถึง
หรือร่างกายมีระดับธาตุและวิตามินผิดปกติ แต่หากเกิดขึ้นบ่อยๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่เกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบ ฉะนั้นแล้วเราจึงไม่ควรนิ่งนอนใจหากมีอาการมือเท้าชาบ่อยครั้ง

ปลายประสาทอักเสบ
เป็นกลุ่มอาการของเส้นประสาท ซึ่งทำหน้าที่รับคำสั่งจากสมองและไขสันหลังไปยังอวัยวะต่างๆ หากเส้นประสาทจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาอาจส่งผลให้อวัยวะส่วนนั้นทำงานผิดปกติ และเกิดอาการชาตามปลายมือปลายเท้าไม่สามารถรับรู้ได้ถึงอาการเจ็บปวด แสบร้อน สั่นสะเทือนหรือไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้

ปัจจัยเสี่ยงโรคปลายประสาทอักเสบ

• เส้นประสาท ปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ จากภาวะภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ

• มีความผิดปกติแต่กำเนิด หรือ พันธุกรรมจากครอบครัว ที่เคยเป็นโรคเกี่ยวข้องกับเส้นประสาททำงานผิดปกติ

• มีประวัติการติดเชื้อจากโรคใดโรคหนึ่ง

• ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เสี่ยงต่อโรคเส้นประสาทที่เกิดจากโรคเบาหวาน

• ทำงานโดยใช้ข้อมือมาก ๆ อาจเสี่ยงเป็นโรคเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับ

• เป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคไต ภาวะขาดวิตามินอย่างรุนแรง เช่น วิตามินบี 12 หรือภาวะโปรตีนในเลือดสูงผิดปกติ

       อาการชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าลามถึงสะโพก เป็นอีกหนึ่งอาการชาที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะหากปล่อยไว้นาน ๆ อาจเป็นโรคอัมพฤกษ์ – อัมพาตได้ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากกระดูกสันหลังหักกดทับเส้นประสาท 

ท่านสามารถตรวจ MRI CHECK UP เพื่อหาสาเหตุของโรค ตรวจการททำงานของกล้ามเนื้อ การทำงานของเส้นประสาทได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.amarintv.com