อายุเท่าไรควรตรวจสุขภาพกันนะ?

สุขภาพร่างกายเป็นหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในทุกๆวันทุกๆวินาทีร่างกายจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ บางอย่างก็เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน บางอย่างก็ขึ้นอยู่กับอายุ  ทำให้การตรวจสุขภาพของแต่ละคนแต่ละช่วงวัยนั้นแตกต่างกันออกไป แต่ว่าใครสมควรตรวจอะไรกันละ? อายุ 30-40 ปี ช่วงอายุ 30-40 ปี เป็นช่วงของวัยทำงาน โดยการนั่งทำงานอยู่กับที่ทั้งวันหรือแม้กระทั่งงานที่จำเป็นต้องใช้แรงสามารถส่งผลต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คุณคิด การทำงานที่จำเป็นต้องใช้แรงหรือการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานติดต่อก่อนหลายๆ เดือน หลายๆ ปี สามารถส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เช่น โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท, โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม และ  Text Neck Syndrome อายุ 40-50 ปี ช่วงอายุ 40-50 ปี เป็นช่วงที่ควรตรวจแบบเดียวกับช่วงอายุ  30-40 ปี แต่เพิ่มเติมด้วย การตรวจสุขภาพของระบบสืบพันธุ์ เนื่องจาก ช่วงอายุ 40-50 ปี เป็นช่วงอายุที่มักจะตรวจพบ โรคมะเร็งเต้านม, โรคมะเร็งปากมดลูก และ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้มาก อายุมากกว่า 50 ปี เมื่ออายุมากกว่า 50 ปี ก็ยังเป็นช่วงที่ควรตรวจแบบเดียวกับช่วงอายุ 40-50 ปี แต่เพิ่มเติมในส่วนของสมองและหลอดเลือด เนื่องจากช่วงอายุมากกว่า 50 ปี เป็นช่วงอายุที่มักจะตรวจพบ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง, เนื้อสมองฝ่อ, และมะเร็งสมอง ได้มาก นอกจากความเสื่อมตามช่วงอายุแล้ว ยังมีความเสื่อมจากการใช้ชีวิต อย่างเช่น การเล่นกีฬาบางชนิดติดต่อกันสามารถสร้างความเสื่อมต่อร่างกายจนเกิดเป็นโรคได้ เช่น โรคข้อเสื่อมเป็นต้น ดังนั้นการตรวจร่างกายเป็นประจำ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกๆ ช่วงวัย เพราะการตรวจร่างกายเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ได้ แต่ถ้าหากท่านมีอาการหรือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเหล่านี้ ขอแนะนำให้ท่านตรวจ CHECK UP ร่างกายด้วยการตรวจ MRI เพราะสามารถตรวจดูเนื้อเยื่อ, ก้อนต่างๆ, ข้อกระดูก, และหลอดเลือดต่างๆได้เป็นอย่างดีทีให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำและปราศจากอันตรายจากรังสี