ปวดฟันที่อาจไม่ได้เกิดจากฟัน?

เคยไหม? ปวดฟันแต่ไม่ได้เกิดจากฟันผุ หรือฟันคุด วันนี้เรามารู้จักกับ โรคปวดประสาทหน้า มักเกิดขึ้นจากการกดทับเส้นประสาทหรือทำลายเส้นประสาทบนใบหน้าจากหลายๆ สาเหตุจนก่อให้เกิดอาการปวดบริเวณใบหน้า หากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ทำการรักษาอาจทำให้เกิดความผิดปกติในการควบคุมใบหน้า ตาบอด และอื่นๆ ตามแต่สาเหตุของโรค   สาเหตุของโรคปวดประสาทหน้า
  • เนื้องอก
  • ถุงน้ำ
  • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ (AVM)
  • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
  อาการของโรคปวดประสาทหน้า
  • แปลบคล้ายไฟช็อตที่บริเวณใบหน้า
  • อาการคล้ายปวดฟัน
  • เดี๋ยวปวดเดี๋ยวหาย
  • เกิดอาการปวดเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นบริเวณใบหน้า
  หากมีอาการควรตรวจ MRI ส่วนสมองและ เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 เนื่องจาก MRI สามารถแสดงภาพความผิดปกติของเนื้อเยื้อและเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ