กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท อันตรายที่คุณอาจไม่รู้

โรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ จนส่งผลให้เนื้อไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้กัน จนเกิดอาการปวดบริเวณก้นร้าวไปยังขา หากมีอาการรุนแรงมาก อาจส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการนั่ง เช่น นั่งทำงาน หรือขับรถ อาการ
  • ปวดและชาที่ก้นร้าวไปยังขาทั้ง 2 ข้าง
  • รู้สึกเจ็บเมื่อใช้มือกดบริเวณก้น
  • ปวดหลังช่วงล่าง
  ความเสี่ยง
  • เคลื่อนไหวร่างกายส่วนล่างผิดท่า
  • ออกกำลังกายมากเกินไป
  • วิ่งหรือทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวขาอย่างต่อเนื่อง
  • นั่งเป็นเวลานาน
  • ยกของหนัก
  • เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายส่วนล่าง
  หากท่านมีอาการควรตรวจ MRI LS-Spine เพราะ โรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเป็นโรคที่แสดงอาการเหมือนโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกือบ 100% และยังมีโอกาสที่โรคทั้ง 2 จะเกิดขึ้นพร้อมกัน MRI จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้แพทย์สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำ