เหล่านักกีฬาโปรดระวัง “โรคไส้เลื่อนของนักกีฬา”

Athletic Pubalgia หรือ ที่บางคนเรียกว่า โรคไส้เลื่อนของนักกีฬา เนื่องจากลักษณะอาการคล้ายผู้ป่วยโรคไส้เลื่อน โรคดั่งกล่าวเกิดจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาหนีบ และหัวหน่าวของนักกีฬา ซึ่งมักจะพบได้บ่อยในนักกีฬาฟุตบอล ฮอกกี้บนน้ำแข็ง ฟันดาบ กระโดดสูง และเบสบอล   อาการ
  • ปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่จุดเดิมซ้ำ ๆ
  • ปวด-บวม บริเวณหัวหน่าว
  • ปวดบริเวณขาหนีบทั้งสองข้าง
  ความเสี่ยง
  • มีการเคลื่อนไหวสะโพกอย่างรวดเร็ว
  • เปลี่ยนทิศทางสะโพกกะทันหัน
  • มีการเคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง
  หากท่านมีอาการ ควรตรวจ MRI Pelvic Cavity เพราะสามารถตรวจดูเนื้อเยื่อ เส้นเอ็น และน้ำในไขกระดูกได้เป็นอย่างดีทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ