เคยสงสัยไหมว่าโรคสมอง

เคยสงสัยไหมว่าโรคสมองแบบนี้ควรทำ MRI หรือ CT. Scan ?

โรคสมองแบบนี้ควรทำ MRI หรือ CT. Scan ?

ในปัจจุบันนี้มีวิทยาการทางการแพทย์มากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ให้มีความแม่นยำมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan และการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ซึ่งการเอ็กซเรย์ทั้ง 2 แบบยังคงถูกพัฒนาและถูกใช้ร่วมกับการตรวจโรคต่างๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และสมองเองก็เป็นหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายที่นิยมตรวจวินิจฉัยความผิดปกติด้วยการเอกซเรย์ด้วยรังสีอย่าง CT. Scan และการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI แตกต่างกันไปตามโรคที่เกิดขึ้น โดยนอกจากจะใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติทางสมองแล้ว การเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan และการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ยังถูกใช้เพื่อติดตามผลการรักษาของโรคทางสมองอีกด้วย

 

โรคสมองที่ควรรับการเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan

 

โรคสมองที่แพทย์มักจะตรวจด้วยการเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan คือโรคสมองที่เป็นเหตุฉุกเฉินและต้องการผลตรวจโดยเร็ว เนื่องจากการเอ็กซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan สามารถให้ผลการตรวจได้เร็วมากกว่าการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI แต่ผลเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan นั้นไม่สามารถให้ภาพที่ชัดได้มากเท่าการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI โรคสมองที่แพทย์มักจะตรวจด้วยการเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan ได้แก่ โรคเลือดออกในสมอง หรือ โรคเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองจากเส้นเลือดในสมองแตก รวมไปถึงผู้ประสบอุบัติเหตุทางศีรษะจนไม่ได้สติ และผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ได้ อย่างผู้ที่สวมใส่ Pacemaker เพื่อที่แพทย์จะได้สามารถเตรียมการผ่าตัดฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

 

แต่ในบางกรณีผู้ที่เข้ารับการตรวจเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan อาจจำเป็นต้องเข้ารับการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เนื่องมาจากภาพที่ได้จากการเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan นั้นมีภาพที่ไม่ชัดเจนเท่ากับ MRI ทำให้การเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan นั้นไม่อาจแสดงรายละเอียดบ้างอย่าง เช่น ฉีกขาดของแขนงประสาท

 

โรคสมองที่ควรรับการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI

 

โรคสมองที่แพทย์มักจะตรวจด้วยการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI คือโรคสมองที่จำเป็นต้องใช้รายละเอียดบนภาพสูง หรือเกี่ยวข้องกับการตรวจเนื้อเยื่อเนื่องจากการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI สามารถให้ภาพของเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ชัดเจนมากกว่าการเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan โรคสมองที่แพทย์มักจะตรวจด้วยการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ได้แก่ โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน, โรคปลอกประสารทอักเสบ, โรคเนื้องอกในสมอง, และโรคเนื้องอกในกะโหลกศีรษะ นอกจากนี้การเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ยังถูกใช้ในการวินิจฉัยการฉีกขาดของแขนงประสาท (Diffuse Axonal Injury) ที่มักจะถูกพบในลักษณะของจุดเลือดเล็กๆ ในสมอง และผู้ที่เข้ารับการตรวจเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan แล้วไม่พบสาเหตุของอาการหลังจากประสบอุบัติเหตุทางศีรษะ

 

สรุปก็คือ โรคสมองที่แพทย์มักจะตรวจด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan คือโรคที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบเร่งด่วนจึงจำเป็นต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย โดยการเอกซเรย์ด้วยรังสีอย่าง CT. Scan ใช้เวลาในการแสกนไม่เกิน 1 นาที ในขณะที่การเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ใช้เวลาราวๆ  5 นาที ส่วนการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI จะใช้ในกรณีที่ต้องการภาพที่มีความละเอียดสูง รวมไปถึงกรณีที่การเอกซเรย์ด้วยรังสี CT. Scan นั้นไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ เพื่อให้แพทย์สามารถรักษาได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ซึ่งการเลือกส่งตรวจนั้นจะขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นผู้พิจารณาตามภาวะและโรคของคนไข้