7  ข้อสังเกตอาการข้อเข่าเสื่อม

เข่าเสื่อม อาการเหล่านี้เกิดจากความเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่า โดยมีสาเหตุสำคัญคืออายุที่มากขึ้น รวมไปถึงสาเหตุอื่น ๆ เช่น มีน้ำหนักตัวมาก เกิดอาการบาดเจ็บ หรือกรรมพันธุ์ เข่าเสื่อมมักจะพบมากในวัยกลางคนจนไปถึงผู้สูงอายุ หากไม่ได้รับการรักษา โรคก็จะดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ และเมื่อมีการเคลื่อนไหวก็จะทำให้เกิดการเสียดสีจนสึกกร่อน รู้สึกฝืดที่ข้อเข่า เข่าผิดรูปและทำให้เกิดความเจ็บปวด หรือทำให้เกิดความยากลำบากและความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้   ข้อสังเกตอาการข้อเข่าเสื่อม
  • ปวดข้อเข่าโดยอาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อใช้งาน และทุเลาลงหลังได้พัก
  • ข้อยึดติดมีความลำบากในการยืด เหยียด หรืองอเข่า
  • ข้อเข่าบวมเนื่องจากเยื่อบุข้ออักเสบ หรือมีน้ำสะสมในข้อเข่ามากกว่าปกติ
  • ขณะลุกนั่งหรือเดินอาจมีเสียงเบาๆ ในข้อเข่า บางครั้งรู้สึกว่ากระดูกเกิดการเสียดสีกัน
  • กระดูกงอจนสามารถคลำพบกระดูกยื่นออกจากข้อต่อหรือรู้สึกว่ากระดูกขนาดใหญ่ขึ้น
  • ข้อเข่าผิดรูปจนเข่าโก่งกรณีที่อาการเข่าเสื่อมรุนแรง
  • กล้ามเนื้อรอบข้อเข่าลีบเล็กลงหรืออ่อนแรง
  ท่านสามารถตรวจเช็คข้อเข่าหากมีอาการเหล่านี้ได้ด้วยการทำ MRI KNEE (เข่า) เพื่อหาความผิดปกติของข้อเข่า เช่น  การฉีดขาดของเส้นเอ็น, กระดูกอ่อนภายในข้อ,  ปริมาณน้ำในข้อเข่า และในกรณีที่มีการขาดเลือดไปเลี้ยงที่หัวของกระดูกต้นขา MRI จึงเป็นการตรวจที่ไวที่สุดสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ