เอ็นข้อมืออักเสบ โรคในกลุ่มออฟฟิศซินโดรมที่ไม่ได้เกิดแค่ในออฟฟิศ

โรคเอ็นข้อมืออักเสบ (De quervain’s disease) เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ใช้มือทำงานบ่อยๆ ซ้ำๆ และข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้อง อย่างเช่น พนักงานออฟฟิศ สาเหตุมาจากลักษณะการใช้ข้อมือที่ผิดในการใช้งานเป็นประจำ โรคเอ็นข้อมืออักเสบจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มของโรคออฟฟิศซินโดรม แต่ในความเป็นจริงแล้วโรคเอ็นข้อมืออักเสบยังสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ทำงานบ้านที่จำเป็นต้องบิดผ้าด้วยมือ หรือแม้กระทั้งกลุ่มของคนทำอาหาร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มนักกีฬาเองก็สามารถทำให้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้องได้เช่นกัน โรคเอ็นข้อมืออักเสบอาจจะเป็นโรคที่ดูไม่ร้ายแรง แต่ถ้าหากมีอาการอักเสบแล้วยังถูกใช้งานซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เอ็นบริเวณที่ถูกใช้งานตึงขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลให้เส้นเอ็นขาดได้ ความเสี่ยง
  • การใช้งานมือซ้ำๆ บ่อยๆ และข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้อง
  • ข้ออักเสบ (Rheumatoid)
  • อายุ
  • ผู้หญิงตั้งครรภ์
อาการ
  • เจ็บเมื่อมีการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ โดยเฉพาะเมื่อขยับนิ้วโป้งมาที่กลางผ่ามือ
  • เจ็บเมื่อกดบริเวณเอ็น ใต้รอยต่อข้อมือ ถัดจากโคนนิ้วโป้งลงมา
  • มีการอักเสบของเอ็น หากคลำพบว่ามีผิวหนังร้อน หรือก้อนที่บริเวณข้อมือ
  • กล้ามเนื้อที่ยึดต่อกับเอ็นนั้นอาจมีอาการเกร็ง แข็ง หรืออาจมีการอักเสบ
  ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ขอแนะนำให้ตรวจ MRI Wrist (ข้อมือ) เพื่อตรวจดูความเสียหายของเอ็นข้อมือ เพราะสามารถตรวจดูเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ