ปวดหลังร้าวลงขา

เคยสงสัยไหมว่าโรคสมองแบบนี้ควรทำ MRI หรือ CT. Scan ?

ในสังคมมนุษย์เงินเดือน หรือชาวออฟฟิศนั้นมักจะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคกระดูกสันหลังอย่างโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เนื่องจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตโดยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมักจะเกิดจากการบีบตัวของข้อกระดูกสันหลัง จึงส่งผลให้หมอนรองกระดูกทะลักออกมากดทับเส้นประสาทจนทำให้เกิดอาการปวดร้าวไปตามอวัยวะที่เส้นประสาทถูกกดทับชาวออฟฟิศมักจะเกิดโรคนี้จากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน ๆ การเล่นกีฬาเองก็สามารถกลายเป็นสาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น โยคะ และกอล์ฟ เพราะเป็นกีฬาที่จำเป็นต้องมีการงอหลังในขณะเล่นทำให้ข้อกระดูกเกิดการกดทับหมอนรองกระดูกสันหลัง ส่วนการวิ่งและการยกเวท หรือแม้กระทั้งอุบัติเหตุหกล้มกระแทก ก็สามารถส่งผลให้เกิดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้อีกเช่นกันเพราะสามารถทำให้ไขสันหลังเกิดการกดและกระแทกในช่วงกระดูกสันหลัง นอกจากนี้พฤติกรรมที่ชอบนอนคว่ำเพื่ออ่านหนังสือกับพื้น หรือการนั่งงอหลังแม้กระทั้งการนั่งแบบเอนตัวนอนบนเก้าอี้ทำงานก็สามารถส่งผลให้กระดูกสันหลังทำการบีบตัวหมอนรองกระดูกเป็นอย่างมากทำให้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อาการ ในระยะเริ่มแรกของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จะมีเพียงอาการปวดเมื่อยคล้ายกับอาการกล้ามเนื้ออักเสบเท่านั้น แต่ถ้าหากยังคงทำพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทต่อไป อาจทำให้อาการปวดหลังแย่ลงจนเริ่มมีอาการปวดร้าวลงขา หรืออาจถึงขั้นเดินไม่ได้เนื่องจากหมอนรองกระดูกทะลักออกมากดทับเส้นประสาทจำนวนมากจนก่อให้เกิดอาการแขน – ขาอ่อนแรง นอกจากนี้หากเส้นประสาทถูกหมอนรองกระดูกกดทับเป็นเวลานานอาจทำให้เส้นประสาทตายจนเป็นเหตุเป็นเหตุให้พิการตลอดชีวิตได้ สาเหตุ ของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่พบได้บ่อยคือ กลุ่มของผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มมีความเสื่อมของกระดูกสันหลัง หรือ หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมอยู่แล้ว พอออกแรง หรือใช้แรงเบ่งมาก ๆ อาจทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังแตกออกมากดทับเส้นประสาทได้ในทันที อีกกลุ่มคือ กลุ่มวัยหนุ่มสาวที่ชอบออกกำลังกายหนัก เล่นกีฬาโลดโผน หรือเคยมีอุบัติเหตุ ย่อมมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลังได้ง่ายกว่า แต่คนไม่ได้ออกกำลังกายอย่างหนักไม่ได้เล่นกีฬาโลดโผน และไม่เคยได้รับอุบัติเหตุที่หลังหากใช้งานกระดูกสันหลังไม่ถูกต้อง ก็สามารถเป็นพวกออฟฟิศซินโดรม หมอนรองกระดูกสันหลังก็เสื่อมได้เช่นกัน หากท่านสงสัยว่าตนเองมีอาการของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ขอแนะนำให้ท่านหยุดพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แต่หากว่าท่านมีอาการอาการปวดร้าวลงขาแล้ว ขอแนะนำให้ท่านตรวจ MRI LS Spine(ตรวจกระดูกเอว) เพราะสามารถแสดงภาพของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ชัดเจน จึงสามารถระบุความรุนแรงของอาการได้มากกว่าการตรวจชนิดอื่น ๆ เพื่อให้แพทย์สามารถรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ