ร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติเสี่ยงเป็น….เนื้องอกต่อมใต้สมอง

เนื้องอกต่อมใต้สมอง เป็นเนื้องอกของเซลล์ในต่อมใต้สมอง ซึ่งเป็นต่อมที่อยู่ใต้สมองส่วนหน้าใกล้ ๆ กับเส้นประสาทตามีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ ให้แก่ต่อมไร้ท่อทั่วร่างกายทำให้เนื้องอกต่อมใต้สมองบางชนิดสามารถผลิตฮอร์โมนได้ ซึ่งการมีฮอร์โมนมากจนเกินความต้องการสามารถทำให้ร่างกายขาดความสมดุลจนถึงแก่ชีวิต และเนื่องจากต่อมใต้สมองนั้นอยู่ใกล้เส้นประสาทตามากจึงทำให้เนื้องอกต่อมใต้สมองสามารถกดทับเส้นประสาทตาในรายที่ถูกเนื้องอกต่อมใต้สมองกดทับเป็นเวลานานจะทำให้เส้นประสาทตาทั้ง 2 ข้างเสียหายจนถึงขั้นตาบอด ผู้ป่วยโรคเนื้องอกต่อมใต้สมองมักไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ แต่ในบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะซึ่งอาจปวดรุนแรงมากขึ้นอย่างเฉียบพลันหากมีเลือดออกในเนื้องอก

เนื้องอกต่อมใต้สมองสามารถแบ่งหลัก ๆ ได้เป็น 2 ชนิดคือ เนื้องอกต่อมใต้สมองชนิดผลิตฮอร์โมนได้ และเนื้องอกต่อมใต้สมองชนิดผลิตฮอร์โมนไม่ได้โดยผู้ที่มีเนื้องอกต่อมใต้สมองชนิดผลิตฮอร์โมนได้จะมีอาการอื่น ๆ เพิ่มเติมตามแต่ชนิดของฮอร์โมน เช่น โกรทฮอร์โมนมากผิดปกติ ส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตมากกว่าปกติจนกลายเป็นภาวะยักษ์ หรือ ฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงมากผิดปกติ เป็นต้น

อาการของโรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง

 • ผู้ป่วยมีรอบเดือนผิดปกติ
 • มีน้ำนมไหล
 • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 • ตัวสูงใหญ่ผิดปกติในผู้ป่วยเด็ก และเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของ มือ เท้า ใบหน้าในผู้ใหญ่
 • แขนขาเล็ก อ้วนลงพุง
 • หน้ากลมลักษณะคล้ายพระจันทร์
 • ผิวหนังบางลง
 • อ่อนเพลีย
 • ผมร่วง
 • เห็นภาพซ้อน
 • มุมมองของสายตาแคบลง

ความเสี่ยงของโรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง

 • MEN-1 syndrome
 • ความผิดปกติของยีนหลายตัว

หากท่านมีอาการดังกล่าว ขอแนะนำตรวจ MRI Pituitary (ต่อมใต้สมอง) เพราะสามารถแสดงภาพของเนื้องอกที่มีขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ