วิ้ง วิ้ง มีเสียงในหูเสียงที่ได้ยินอาจแสดงความผิดปกติทางสมอง!

 

เสียงที่ได้ยินในหูเป็นความผิดปกติทางหูชนิดหนึ่งโดยเสียงที่ได้ยินในหูนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือเสียงในหูชนิดที่ผู้อื่นได้ยินด้วยเสียงในหูชนิดนี้มักจะมีแหล่งกำเนิดเสียงมาจากความผิดปกติภายในร่างกาย ส่วนเสียงในหูชนิดที่ได้ยินเพียงคนเดียวซึ่งเป็นเสียงในหูชนิดที่พบได้บ่อยมากที่สุด ลักษณะของเสียงที่ได้ยินส่วนมากมักจะเป็นเสียงคล้ายเสียงของจักจั่น เสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ภายในหู หรืออาจเป็นเสียงหึ่งๆ วิ้งๆ ซ่าๆ ได้ยินอยู่ภายในหูทั้ง 2 ข้าง และอาจจะมีอาการอื่น ๆ ตามมาด้วย เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ บ้านหมุน เป็นต้น

 

เสียงในหูชนิดที่ได้ยินเพียงคนเดียวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ๆ

  1. เสียงที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติทางหู เช่น ขี้หูอุดตัน เยื่อแก้วหูทะลุ หูชั้นนอกอักเสบ เนื้องอกหูชั้นนอก หูชั้นกลางอักเสบ หินปูนในหูชั้นกลาง มีน้ำขังในหูชั้นกลาง เส้นประสาทหูเสื่อม การบาดเจ็บของกะโหลกศีรษะที่มีผลต่อหูชั้นใน การติดเชื้อของหูชั้นใน มีรูรั่วระหว่างหูชั้นกลางและชั้นใน และโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
  2. เสียงที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของโรคทางสมองและเส้นเลือด เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมอง เนื้องอกของเส้นประสาทหู และเนื้องอกของประสาทการทรงตัวเสียงในหูชนิดที่ได้ยินเพียงคนเดียวที่เกิดจากโรคทางสมอง และเส้นเลือดมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับอาการอื่น ๆ อย่างเช่น อาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ บ้านหมุน เป็นต้น

 

หากท่านได้ยินเสียงในหูควบคู่กับอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หรือมีอาการบ้านหมุนอย่างรุนแรง ขอแนะนะตรวจ MRI MRA Brain (ตรวจสมองและเส้นเลือดแดงในสมอง) เพราะสามารถตรวจดูเนื้อสมอง เส้นเลือดสมอง เนื้อเยื่อ และก้อนเนื้อต่าง ๆ รวมไปถึงร่องรอยของเลือดที่ออกในสมองได้เป็นอย่างดีเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ