ทำไมถึงต้องตรวจด้วย MRI เครื่องยืน?

Weight Bearing MRI (MRI เครื่องยืน) หรือที่เข้าใจกันแบบง่าย ๆ คือเครื่องสแกนร่างกายด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถปรับความชันให้อยู่ในรูปแบบยืนได้ เพราะโรคบางโรคนั้นไม่สามารถตรวจให้เห็นผลการตรวจได้อย่างเด่นชัดในท่านอน ยกตัวอย่างการตรวจข้อกระดูกเพราะการตรวจในท่านอนนั้นจะไม่มีการกดน้ำหนักลงบนข้อกระดูก จึงทำให้โรคทางข้อกระดูกหลาย ๆ โรคไม่สามารถแสดงความผิดปกติออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อทำการตรวจ MRI ในท่านอน

โรคที่ตรวจด้วย MRI เครื่องยืนได้ดีมักจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการกดน้ำหนักของข้อกระดูก เช่นโรคที่เกี่ยวกับ กระดูกส่วนคอ กระดูกสันหลัง และกระดูกข้อเข่าข้อเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคยอดฮิตที่คนในวัยทำงานเป็นกันจำนวนมากอย่างโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท โรคในกลุ่มของ Office Syndrome เป็นต้น

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการบีบตัวของข้อกระดูกสันหลังจนส่งผลให้หมอนรองกระดูกถูกบีบตัวออกมากดทับเส้นประสาท ซึ่งการบีบตัวของกระดูกสันหลังอาจจะไม่สามารถตรวจได้อย่างเด่นชัดในท่านอน เนื่องจากไม่มีแรงกดทับจากน้ำหนักตัวที่ส่งผลให้เกิดการบีบตัวของข้อกระดูกสันหลัง การตรวจโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในท่ายืนจะสามารถเห็นการบีบตัวของกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกที่หลุดออกมาทับเส้นประสาทได้ชัดเจนมากกว่าท่านอน และในกรณีที่ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบางรายมีอาการปวดหลังร้าวลงขาชัดเจน แต่กลับตรวจไม่พบหมอนรองกระดูกที่ยื่นออกมา หรือหมอนรองกระดูกยื่นออกมาไม่มากเพราะจากการตรวจในท่านอนเป็นท่าที่สบายที่สุดไม่สามารถสร้างแรงกดทับระหว่างข้อกระดูกสันหลังจึงทำให้หมอนรองกระดูกยังอยู่ในข้อกระดูกตามปกติ แต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยอยู่ในท่าของการยืน หรือนั่งก็มักจะมีอาการปวดหลังร้าวลงขาจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งข้อแตกต่างนี้เองที่ทำให้การตรวจด้วยเครื่อง MRI แบบยืน สามารถสแกนภาพในลักษณะที่มีการกดทับของน้ำหนักตัวซึ่งส่งผลให้เกิดการบีบตัวของข้อกระดูกสันหลังทำให้สามารถเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ MRI เครื่องยืนสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัวที่แคบได้ เพราะลักษณะตัวเครื่องนั้นเป็นแบบเปิดจึงไม่เป็นปัญหากับผู้ป่วยที่มีอาการกลัวที่แคบ

ประชาชื่น MRI เป็นศูนย์ให้บริการตรวจสแกนร่างกายด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ให้บริการตรวจด้วย MRI เครื่องยืน (Weight Bearing MRI) เป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและในปัจจุบันประชาชื่น MRI ยังคงมีการอัพเดทระบบปฏิบัติการของ MRI เครื่องยืนรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาอยู่เสมอทำเพื่อให้ MRI เครื่องยืนของประชาชื่น MRI นั้นสามารถแสดงรายระเอียดการตรวจต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและอย่างแม่นยำ

รูปภาพใช้เพื่อประกอบบทความเท่านั้น ประชาชื่น MRI