สูดอะไรเข้าไป ถึงเกิดก้อนในปอด?

เชื่อได้ว่าคนส่วนใหญ่มักจะมีความกังวลเมื่อทำการเอ็กซเรย์ปอดแล้วตรวจพบก้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความกลัว” ว่าก้อนที่มีในปอดนั้นจะเป็นก้อน “มะเร็ง” แต่ในความเป็นจริงแล้วการเอ็กซเรย์เจอก้อนในปอดอาจจะเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองเข้าไปเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะหินปูนในปอด

ก้อนหินปูนในปอดมักจะเกิดในกลุ่มของคนที่ทำงานในเหมืองแร่ หรือในโรงงานที่ต้องมีฝุ่นละออง เขม่า หิน เยอะ ๆ สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้สามารถที่จะเกาะกลุ่มกันจนกลายเป็นหินปูนอยู่ในร่างกาย หรือแม้กระทั่ง PM 2.5 เองก็เช่นกัน ถึงแม้ว่า PM 2.5 จะมีขนาดเล็กมาก ๆ หรือสูดดมในระยะสั้น ๆ อาจไม่สามารถทำให้เกิดก้อนในปอดได้ แต่หากเป็นในระยะยาว PM 2.5 ก็สามารถสะสมเรื้อรังจนเกาะกันเป็นก้อนหินปูนภายในปอดได้เช่นกัน

แม้ว่าการเกิดความผิดปกติภายในปอดของคนเราได้นั้นจะไม่ได้เกิดจากการสูดดมเพียงแค่ครั้ง หรือสองครั้งแล้วเป็นเลย แต่เกิดจากการสะสมของสิ่งแปลกปลอมภายในร่างกายเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน การใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องอยู่กับควันรถ ควันถนนเอง หากสูดดมฝุ่นเหล่านี้ไปนาน ๆ ทุกวันก็อาจเอ็กซเรย์เห็นก้อนในปอดได้เช่นกัน

หากท่านต้องการตรวจเช็คร่างกาย ขอแนะนำตรวจ Low-dose CT Scan เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด เนื่องจากมีการใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่า CT Scan ตามปกติจึงมีความปลอดภัยมากกว่า ร่วมไปถึงยังสามารถตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโดยไม่จำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสี และยังสามารถให้ภาพที่ชัดเจนได้มากกว่าการเอ็กซเรย์ปกติจึงช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น