มะเร็งต่อมลูกหมาก..ภัยเงียบไม่แสดงอาการเริ่มแรก

 

ต่อมลูกหมาก คืออวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะในเพศชายมีหน้าที่ในการผลิตน้ำหล่อลื่นที่อยู่ในน้ำอสุจิ ตำแหน่งของต่อมลูกหมากตั้งอยู่ที่ฐานของกระเพาะปัสสาวะตัวต่อมลูกหมากจะแบ่งออกเป็นสองซีกและมีท่อปัสสาวะอยู่ตรงกลาง ในปัจจุบันมีหลายงานวิจัยระบุว่าการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอาหารการกิน เช่น อาหารที่ให้พลังงานสูง อาหารฟาสต์ฟู้ด หรืออาจเกิดจากพันธุกรรม ทำให้ในปัจจุบันมีคนไทยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นทุกวันเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปนั้นเอง

 

อาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่จะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรกของโรคจนกว่าเนื้องอกจะไปทำให้ต่อมลูกหมากใหญ่โตขึ้น หรือเมื่อมะเร็งเริ่มลุกลามไปเกินกว่าบริเวณต่อมลูกหมากจะมีอาการดังนี้

  • ปัสสาวะ แสบ ขัด
  • ปัสสาวะไม่สุด
  • มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
  • มีเลือดปนออกมากับอสุจิ

 

ความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

สาเหตุของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดในปัจจุบัน แต่จากการศึกษาทำให้พบว่ามีองค์ประกอบบางอย่างที่สามารถส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยมีองค์ประกอบดังนี้

  • อายุมากกว่า 50 ปี
  • บริโภคอาหารประเภทเนื้อแดงและอาหารไขมันสูง ปริมาณมาก
  • เชื้อชาติ แอฟริกา-อเมริกา
  • ภาวะอ้วน
  • มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมาก่อน

 

ในปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากมายหลายวิธีและหนึ่งในนั้น คือการตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเลือดเพื่อหาค่า PSA หรือ Prostate-specific antigen ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ชนิดหนึ่งที่ถูกค้นพบว่าเกี่ยวข้องกับระดับความรุนแรงของมะเร็งต่อมลูกหมาก ทำให้ PSA ถูกนำมาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นอย่างมาก จนกระทั่งในภายหลังพบว่า การตรวจคัดกรองด้วย PSA นั้นสามารถช่วยเพิ่มการวินิจฉัยมะเร็งระยะแรกได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้มีผู้ป่วยได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

การตรวจ PSA เป็นการตรวจคัดกรองโรคที่ทำให้เกิดการวินิจฉัยโรค เนื่องจาก เอ็นไซม์ PSA ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากเพียงอย่างเดียว แต่เอ็นไซม์ PSA สามารถสูงขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ หรือมีการหลั่งน้ำอสุจิ เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยที่มีค่า PSA สูง อาจจำเป็นต้องตรวจหาค่า PSA ซ้ำเพื่อวินิจฉัยโรค โดยทั่วไปแล้วค่า PSA จะมีค่าปกติอยู่ที่ 0-4 ng/มล หากค่า PSA มีมากกว่า 4 ng/มล นานติดต่อกัน หรือมีการเพิ่มของค่า PSA 2-3 เท่าในเวลาไม่กี่เดือน แพทย์มักตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยการตัดชิ้นเนื้อและนำไปตรวจ

หากท่านมีอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือมีค่า PSA ผิดปกติ ขอแนะนำตรวจ MRI Prostate (ตรวจต่อมลูกหมาก) เพื่อตรวจดูระยะของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก การแพร่กระจายของมะเร็ง และเพื่อติดตามการรักษา เนื่องจากการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เป็นการตรวจที่ปราศจากรังสีที่มีความสามารถในการแสดงรายละเอียดภาพได้อย่างชัดเจนและไม่มีความเสี่ยง